Vystoupí Kühnův smíšený sbor - BachForAll
  • admin
  • 27.2.2017

Vystoupí Kühnův smíšený sbor

Je nám nesmírnou ctí oznámit, že Magnificat D-dur, BWV 243 a Easter Oratorio, BWV 249 v Chrámu Matky Boží před Týnem doprovodí Kühnův smíšený sbor. 

Kühnův smíšený sbor patří mezi přední české smíšené sbory. Vznikl koncem 50. let připojením mužských hlasů k původně ženskému komornímu sboru, který založil ještě během svých studií na AMU v roce 1958 Pavel Kühn. Sbor se postupně stal průkopníkem v uvádění a cappellových děl světového romantismu. Vedle řady vítězství v mezinárodních sborových soutěžích prokázal hudební kvality také v repertoáru oratorním a kantátovém, jenž se vyvíjel především v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK i dalšími prestižními českými (Česká filharmonie, SOČR, PKF a s dirigenty sirem Ch. Mackerassem, V. Ashkenazym, Z. Mehtou či D. Zinmanem) či zahraničními symfonickými tělesy (Concertgebouw-Orkestr, Tonhalle Orchester Zürich, Izraelská filharmonie). 

V současnosti je sbormistrem Marek Vorlíček. Ten absolvoval Pražskou konzervatoř (profesoři Hynek Farkač, Miroslav Košler a Miriam Němcová) a pražskou Akademii múzických umění. Před angažmá v Kühnově smíšeném sboru působil Vorlíček u dalších sborů jako sbormistr (dětský klášterní sbor v Domažlicích, Oratorienchor v bavorském Schwandorfu nebo Čechovan). Od konzervatorních studií hostoval opakovaně jako dirigent Plzeňské filharmonie a dirigentsky spolupracoval též s Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové a Pražskou komorní filharmonií. Vorlíček obdržel národní sbormistrovskou cenu Unie českých pěveckých sborů a působí též jako chrámový varhaník a také ceněný varhanář.

Sbor přijal pozvání a vystoupí společně s Barokním orchestrem Pražské konzervatoře a vybranými sólisty. Koncert bude bezpochyby vrcholem letošního ročníku mezinárodního hudebního festivalu Bach for All. Kühnův smíšený sbor nahradí v programu Pueri gaudentes. Bližší informace k programu zveřejníme již brzy.

0 Comments

Recent posts

Tags