Capella Istropolitana - BachForAll
  • admin
  • 16.5.2017

Capella Istropolitana

Cappella Istropolitana je přední slovenský komorní orchestr, jenž odvozuje svůj název z latinského slova Istropolis – město na Dunaji. Oficiální komorní orchestr hlavního města Bratislavy je více než tři desetiletí znám svým kvalitním a pestrým zvukem, a především mimořádnou zdatností v interpretaci dobové hudby. Jeho repertoár sahá ke všem etapám hudebního vývoje, těžiště ovšem leží v hudbě barokní.

Již od počátku svojí existence se orchestr profiluje jako přední slovenský komorní orchestr, který je vítaným souborem na domácí i zahraniční scéně. Vystupoval ve většině států Evropy a ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji, Číně, Egyptě, Izraeli, na Novém Zélandu nebo jižní Americe. Capella Istropolitana pravidelně vystupuje nebo hudebně participuje při interpretaci vokálně-instrumentálních děl od Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna nebo autorů období romantismu či hudby poválečné. Díky širokému záběru souboru a nepřekonatelným detailům je Capelle Instopolitana přitažlivá svým obsáhlým zvukem.

0 Comments

Recent posts

Tags