Barbara Maria Willi - BachForAll
  • admin
  • 16.5.2017

Barbara Maria Willi

Česko-německá cembalistka je významnou osobností na poli cembalové hry i pedagogické a interpretační činnosti a popularizátorka staré hudby v České republice i Německu. Je zakladatelkou cembalové třídy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a od roku 2014 je vedoucí nové katedry varhanní a historické interpretace.

Na salcburském Mozarteu absolvovala Barbara Maria Willi s vyznamenáním, na brněnské Masarykově univerzitě získala doktorský titul za výzkum generálbasového stylu v 17. století. Dnes je jako profesorka na Janáčkově akademii specialistkou na historické klávesové nástroje (cembalo, hammerclavier, varhany) a spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi českého i evropského světa staré hudby. Natočila řadu kritikou oceněných nahrávek, jako například sonáty Johanna Heinricha Schmelzera z kroměřížské hudební sbírky (cena německé hudební kritiky) nebo CD Salve Mater s gotickou hudbu pro varhany a hlasy (cena francouzské hudební kritiky). V roce 2000 spolupracovala s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou a Thierry Grégoirem na projektu Händelovských kantát v rámci festivalu Concentus Moraviae a televizní přenos z tohoto projektu byl oceněn cenou na televizním festivalu Zlatá Praha.

Cembalistka je oblíbeným hostem televizních pořadů, vystoupila na pozvání Marka Ebena v pořadu Na plovárně, ale také v dokumentech BRAVO a Terra musica. Barbara Maria Willi byla v roce 2005 členkou komise Mezinárodní cembalové soutěže v rámci Pražského jara, na kterém zároveň vystoupila. V Brně založila úspěšný cyklus koncertů staré hudby pod názvem Barbara Maria Willi uvádí. V roce 2011 publikovala generálbasovou detektivku.

 

0 Comments

Recent posts

Tags