Bach Collegium Praha právě potvrdil účast! - BachForAll
Bach Collegium
  • admin
  • 31.1.2017

Bach Collegium Praha právě potvrdil účast!

Přinášíme další skvělou zprávu!

Bach Collegium Praha právě potvrdil účast a v rámci festivalu uvede ty nejkrásnější kantáty pro sbor a orchestr, napsané z pera velkého hudebního génia.

Dne 19. července 2017, bude jedinečná možnost, si na živo vyslechnout vstupní sbor z kantáty: “Gloria in excelsis Deo “BWV 191 a dále kantáty “Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 140 a na závěr kantátu “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“BWV 34 v majestátních prostorách kostela Nejsv. Salvátora v Praze.

Uměleckého nastudování kantát a samotného koncertního provedení se ujme vedoucí souboru a přední český dirigent Jiří Mátl.

Bach-Collegium Praha je soubor sestávající z komorního orchestru a sboru. Vznikl v roce 1982 a publiku se představil o rok později. Zakladatelem a dlouholetým dirigentem vokálně-instrumentálního souboru byl Doc. Vladimír Novák, který od počátku cílevědomě vytvářel osobitý projev Bach-Collegia Praha, jehož členy jsou profesionální hudebníci i zdatní amatérští vokalisté (celkem asi 40 účinkujících). Spojuje je hluboký zájem o hudbu minulosti, jejíž hodnoty se snaží zprostředkovat svým posluchačům. Počínaje rokem 2007 předal Vladimír Novák vedení souboru ing. Jiřímu Mátlovi, dlouholetému členu souboru, který na jeho práci navázal a dále drží těleso na špičkové interpretační úrovni.

Bach-Collegium Praha spolupracuje na svých projektech s předními českými sólisty a instrumentalisty. Mezi nejoblíbenější patří Stanislava Mihalcová, Kamila Mazalová, Jaromír Nosek, Radek Krejčí a další. Soubor koncertuje převážně v pražských koncertních sálech a chrámech, ale často vyjíždí i mimo Prahu. Pravidelně koncertuje např. v Brně, loni můžeme zmínit ze zajímavých míst např. poutní místo v západočeských Skokách. Výjimkou nejsou ani zahraniční cesty a účast na festivalech (Budapešť, Drážďany, Lipsko…).

Těžištěm zájmu ansámblu je interpretace vokálně-instrumentální duchovní hudby, zvláště pak kantát Johanna Sebastiana Bacha a díla starých českých mistrů Františka Xavera i Šimona Brixiho zejména jejich dosud neznámá díla, vzniklá spartací nově objevených skladeb. Stálé místo v programech zaujímají ovšem i duchovní díla Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka a dalších.  K pravidelným pořadům patří vánoční koncerty, věnované české vánoční a adventní hudbě.

0 Comments

Recent posts

Tags